ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Другий (магістерський рівень) вищої освіти

Обов’язкові дисципліни

Методологія лінгвістичних і перекладознавчих досліджень 

Практикум з усного перекладу

Педагогіка вищої школи та методика навчання іноземних мов і перекладу

Практикум з мовної комунікації та перекладу (французька мова) основна

Теорія перекладу

Загальне мовознавство

Наукова робота за темою магістерської дисертації

Виконання магістерської дисертації

Практика

Перекладацька практика

Педагогічна практика

Вибіркові дисципліни

Аудіовізуальний переклад

Граматичні аспекти перекладу текстів різних стилів

Основи військового перекладу

Переклад у галузі медицини та фармації

Переклад у сфері дипломатичних відносин

Психолінгвістичні аспекти перекладу

Риторична компетентність перекладача

Соціолінгвістична та гендерна практики у перекладі

Друга англійська мова (рівень С1)

Третя іноземна мова (німецька мова A1)

Практичний курс галузевого перекладу з другої англійської мови

Інноваційний менеджмент

Інтелектуальна власність