ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти