ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Бондар Леся Вікторівна

   Доцент, кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької мови

Освіта: Київський державний лінгвістичний університет, 1997 р. Спеціальність: 7.030502 Мова і література (дві іноземні мови). Кваліфікація «Вчитель французької, англійської мов та зарубіжної літератури», диплом з відзнакою.

Аспірантура НТУУ «КПІ», спеціальність 13.00.02: теорія і методика навчання : романські мови.

Захистила кандидатську дисертацію у 2012 р.

Отримала вчене звання доцента у 2014 році.

Працює в КПІ з 1997 року.

 Контакти: 204-8358  

e-mail:  lesiabond@i.ua

Інформація про наукову діяльність: Автор 86 наукових і науково-методичних публікацій,  з них 32 наукові статті, співавтор навчального посібника з грифом МОН «Особливості перекладу текстів різних стилів. Французька мова» (2011 р.). Співавтор навчального посібника «Français des affaires». Співавтор колективної монографії «Теорія і практика формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей» (2013).

Дисципліни, які викладає:

Педагогіка вищої школи та методика навчання іноземних мов і перекладу

Зіставна граматика (лекції, практичні заняття)

Порівняльна типологія. Теоретична граматика (лекції, семінари)

Комунікативна лінгвістика (лекції, семінари)

Дидактичні та методичні засади навчання іноземних мов. Методика та дидактика викладання (лекції, практичні заняття).

Підвищення кваліфікації

1998, 2000 рр. France, Paris, Université Paris XII. Стажування, Університет Париж ХІІ, Франція: “Методика викладання французької як іноземної”.

1999 р. – France, Besançon , Centre de linguisitique appliquée. Стажування, Франція, Центр прикладної лінгвістики м. Безансон, розробка навчального посібника  Français des affaires (“Французька ділова мова”).

2007 р. Український інститут інформаційних технологій в освіті, спеціальність “Педагогіка вищої школи”.

2008, 2009, 2010 рр. Участь у науково-методичних семінарах, організованих за підтримкою Посольства Франції в Україні та організації Atalante Innovation, м. Київ: розробка навчальних матеріалів «Français sur objectifs spécifiques» (навчання французької мови професійного спрямування); створення навчальних програм для студентів мовних та немовних факультетів.

2008 р. «Atalante Innovations», France, Saint-Raphael  (Франція, м.Сен-Рафаель)

2010 р. «Atalante Innovations», France, Thonon-les-Bains(Франція, м.Тонон-ле-Бен)

Стажування, участь у науково-методичних семінарах, організованих за підтримкою Посольства Франції в Україні та організації “Atalante Innovation” м. Сент-Рафаель та м. Тонон ле Бен, Франція: “Навчання французької мови як іноземної”; “Навчання французької мови професійного спрямування студентів технічних та економічних профілів”. Розробка навчальних програм за французькими методиками.

2009 рFranceMontpellierInstitut universitaire de formation des maîtresСтажування, проведення наукових пошуків за темою дисертації.  м. Монпельє, Франція, Університет підготовки викладачів IUFM de l’Académie de Montpellier: “Навчання французької мови як іноземної”, “Лінгвістичні дослідження”.

2016 p. Навчально-методичний комплекс “Інститут післядипломної освіти”.

Член вченої ради та методичної комісії факультету лінгвістики. Відповідальна за методичну роботу на кафедрі ТППФМ, за розробку навчальних та робочих планів.

Член комісії з контролю організаційно-методичного забезпечення навчального процесу факультету лінгвістики.

2012 р. Член комісії з розробки галузевих стандартів вищої освіти НТУУ “КПІ”: Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, магістра, спеціаліста та Освітньо-кваліфікаційної характеристики, нормативної та варіативної частин (підготовки: 6.020303 Філологія).

2016 р. Член НМК з галузей знань і спеціальностей переліку 2015 (галузь знань: 03 Гуманітарні науки, підкомісія зі спеціальності: 035 Філологія).

2016-2019 рр.Член науково-методичної підкомісії Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки (МОН) України № 4 з гуманітарних наук та богослов’я сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України: (галузь знань 03 «Гуманітарні науки», спеціальність 035 «Філологія»). Розробка стандартів вищої освіти.

2019-2020 Член групи забезпечення освітніх програм спеціальності 035 «Філологія».