ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Освітні програми

Освітні програми першого (бакалаврського), другого (магістерського) і третього (доктор філософії) рівнів вищої освіти

ОПП першого (бакалаврського) рівня

Educational and professional program of the first (bachelor) level


ОПП другого (магістерського) рівня

Educational and professional program of the second (master) level


ОП третього (доктор філософії) рівня