ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Другий (магістерський рівень) вищої освіти

Обов’язкові дисципліни

1 курс

Методологія лінгвістичних і перекладознавчих досліджень 

Практикум з усного перекладу

Педагогіка вищої школи та методика навчання іноземних мов і перекладу

Практикум з мовної комунікації та перекладу (французька мова) основна. Частина 1

Практикум з мовної комунікації та перекладу (французька мова) основна. Частина 2

Теорія перекладу

Загальне мовознавство

Педагогічна практика

2 курс

Дослідницька практика

Перекладацька практика

Виконання магістерської дисертації

Вибіркові дисципліни

Аудіовізуальний переклад

Граматичні аспекти перекладу текстів різних стилів

Основи військового перекладу

Основи художнього перекладу

Переклад у галузі медицини та фармації

Переклад у сфері дипломатичних відносин

Постредагування перекладу

Психолінгвістичні аспекти перекладу

Риторична компетентність перекладача

Соціолінгвістична та гендерна практики у перекладі

Друга англійська мова (рівень С1)

Третя іноземна мова (німецька мова A1)

Практичний курс галузевого перекладу з другої англійської мови

Інноваційний менеджмент

Інтелектуальна власність