ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Полюк Ірина Станіславівна

Доцент кафедри ТПП ФМ.

Закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка у 1976 р., відділення “Романо-германські мови та література”. 

Контакти: 204-8358

ipolyuk1953@gmail.com

Профіль у Google Scholar

На кафедрі  викладає такі дисципліни:

Практикум з мовної комунікації (французька мова)

Практичний курс галузевого перекладу з французької мови

Практичний курс галузевого перекладу з другої французької мови

Французька мова для науковців

Підвищення кваліфікації, стажування:

France, Paris, Université Paris XII. Стажування, УніверситетПарижХІІ, Paris XII Université Paris-Est Créteil. Тематика стажування: “Методика викладання французької як іноземної”.

France, Besançon , Centre de linguisitique appliquée. Стажування, Франція, Центр прикладної лінгвістики м. Безансон, розробка навчального посібника  Français des affaires (“Французька ділова мова”).

Стажування, участь у науково-методичних семінарах, організованих за підтримкою Посольства Франції в Україні та організації “Atalante Innovation”: “Навчання французької мови як іноземної”; “Навчання французької мови професійного спрямування”. Розробка навчальних програм за французькими методиками.

Підвищення кваліфікації:

2021 р. –  «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності» (НМК “Інститут післядипломної освіти” КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Публікації Полюк І.С. за 2015-2019 роки:

 1. Полюк І.С. Лінгвістичні та прагматичні аспекти перекладу документів міжнародних організацій /І.С. Полюк// Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Эффективные инструменты современных наук”, 27.04 – 05.05.2012.– Том 23. – Praha:Publishing House Education and Science, 2012. – С. 37-39
 2. Полюк І.С. Комунікативно-прагматичний аспект перекладу /І.С. Полюк// Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Перспективные научные исследования”, 17-25 лютого 2012. – Том 13. – Прага: PublishingHouseEductionandScience, 2012. – С. 25-27
 3. Полюк І.С. Apprendre un elangue dans un environnement multimedia /І.С. Полюк// Матеріали VIIМіжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”, 13.03.2012. – Київ, НТУУ “КПІ”, 2012. – С. 162-164
 4. Полюк І.С. Формування у майбутніх економістів соціокультурної компетенції у процесі навчання французької мови / І.С. Полюк // Наукові записки. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – Випуск СІІ (102). – С. 169-174
 5. Полюк І.С. Сучасна французька технічна термінологія у комунікативно-прагматичному аспекті / І.С. Полюк // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Aktualne problemy nowoczesnych nauk”, 07-15 червня 2012. – Випуск 23. – Перемишль, 2012. – С. 74-77
 6. Полюк І.С. Жанрово-стилістична диференціація аргументативного дискурсу / І.С. Полюк // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Настоящи изследвания и развитие”, 17-25 січня 2013. – Том 18. – Софія: Бял ГРАД-БГ, 2013. – С. 58-61
 7. Полюк І.С. Психологічний дискурс як різновид наукового / І.С. Полюк// Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Научният потенціал на света – 2013”, 17-25 вересня 2013. – Том 12 Філологічні науки. – Софія: Бял ГРАД-БГ, 2013. – С. 76-77
 8. Полюк І.С. Інституційний дискурс /І.С. Полюк// Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Nastolení moderní vědy-2013” 27 вересня – 5 жовтня 2013. – Том 9 Фалологічні науки. – Прага: Publishing House Eduction and Science, 2013 – С. 75-77
 9. Полюк І.С. Quelques pistes pour l’enseignement du vocabulaire /І.С. Полюк// Матеріали ІVМіжнародної науково-практичної конференції “Формула компетентності перекладача”, 27 березня 2013. – Київ, НТУУ “КПІ”. – С. 191-193
 10. Полюк І.С. Traduction interpretative et traduction pedagogique /І.С. Полюк// Матеріалі VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”, 1-2 березня 2013. – Київ, НТУУ “КПІ”. – С. 144-145
 11. Полюк І.С. Характерологічна лексика як складова мовної структури роману /І.С. Полюк// Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і інновація – 2013”, 07.10.2013. – Том 12 Філологічні науки. – Перемишль: Наука і студія, 2013. – С. 38-39
 12. Полюк І.С. Роль аудіювання у навчанні говоріння студентів немовних спеціальностей /І.С. Полюк// Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”, 13.03.2014. – Київ, НТУУ “КПІ”, 2014. – С. 114-117
 13. Полюк І.С. Принципи навчання ділової французької мови /І.С. Полюк// Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції “Формула компетентності перекладача”, 26.03.2014. – Київ, НТУУ “КПІ”. – С. 233-236
 14. Полюк І.С. Галузевий дискурс у сучасному комунікативному середовищі /І.С. Полюк// Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”, 17 квітня 2014. – Київ, НТУУ “КПІ”. – С. 75-76
 15. Полюк І.С. Функціонування концепту “EAU” у сучасному французькому науково-популярному дискурсі середовищі /І.С. Полюк, В.К. Ретівих// Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”, 17 квітня 2014. – Київ, НТУУ “КПІ”. – С. 139-140
 16. Полюк І.С. Особливості вербалізації концептів EAU/ВОДА в лексикографічних описах /І.С. Поюк// Матеріали XIМіжнародної науково-практичної конференції “наукова думка інформаційного століття”, 07.03.2015. – Перемишль: Naukaі studia, 2015. – С. 71-73
 17. Полюк І.С. Концепт та його основні види /І.С. Полюк// Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції “Наука и технологии: шаг в будещее”, 27.02.2015. – Praha: Education and Science, 2015. 
 18. Полюк І.С. Поняття «концепт» як компонент«картини світу»/І.С. Поюк// Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції “Перспективные научные исследования”, 17.02.2015. – Софія : Бял ГРАД-БГ, 2015. – С. 68-70
 19. Полюк І.С. Методика перекладацького аналізу концепту EAU/І.С. Поюк// Матеріали XI Міжнародної науково- практичної конференції “Новейшие научные достижения”, 17-25 березня 2015. – Софія : Бял ГРАД-БГ, 2015. – С. 51-53
 20. Полюк І.С. Дискурси наукової та технічної літератури /І.С. Поюк// Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції “Современный научный потенціал”, 28.02.2015. – Шефілд: ScienceandEducationLTD, 2015. – С. 3-5
 21. Полюк І.С. Fonctions differentes du langage /І.С. Поюк// Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Мови професійної комунікації: когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”, 16.04.2015. – Київ, НТУУ “КПІ”. – С. 42-44
 22. Полюк І.С. Концепт NERGIE у науково-популярному дискурсі /І.С. Поюк, І.М. Бут// Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Мови професійної комунікації: когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”, 16.04.2015. – Київ, НТУУ “КПІ”. – С. 96-98
 23. Полюк І.С. Переклад термінів у галузі наноелектроніки /І.С. Полюк, О.П. Биченко// Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Мови професійної комунікації: когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”, 16.04.2015. – Київ, НТУУ “КПІ”. – С. 120-122
 24. Полюк І.С. Особливості формування французької термінології у галузі наноелектроніки /І.С. Полюк// Здобутки та перспективи розвитку сучасного мовознавства: Міжнар. зб. наук. пр.., присвяч.. 70-річ. ювіл. проф.. Алли Андріївни Калити. – К.: “Політехніка”, 2015. – С. 210-218
 25. Полюк І.С. Formation de la competence orale des futurs ingenieurs: analyse des besoins en communication professionnelle/ І.С. Полюк, Л. В. Бондар// Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія : Філологія. Психологія. Педагогіка. – К. : Політехніка, 2015. – № (6). – С. 80–84
 26. Полюк І.С. Функції та семантика французьких технічних термінологічних сполук /І.С Полюк// Матеріали ХІ Міжнародної науково-практична конференції “Образование и наука без границ”, 14.12.2015. – Том 9 Філологічні науки. – Перемишль: Naukaі studia, 2015. – С. 36-38
 27. Полюк І.С. Транскодування та калькування у процесі перекладу французьких термінів у галузі наноелектроніки /І.С Полюк// Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Вести современной науки”, 30.11.2015. – Шефілд: ScienceandEducationLTD, 2015. – С. 82-84
 28. Полюк І.С. Засоби вербалізації концепту BEAUTEу французьких рекламних текстах з косметології / І.С. Полюк, В.О. Кутенко// Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім.Івана Франка. – 2016. – №5.
 29. Полюк І.С. Комплексні трансформації у процесі перекладу франкомовних текстів у галузі електротехніки /І.С. Полюк// Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції  Направления научной мысли, 30 грудня – 7 січня, 2015– 2016 р. – Шефілд: Science and EducationLTD, 2016. – Т. 11. – С.3 –5.
 30. Полюк І.С. Лексико-семантичні та лексико-граматичні прийоми перекладу термінів наноелектроніки /І.С. Полюк// Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука и образование”, 22.12.2015. – Том 7. – Прага: Publishing House Eduction and Science. – С. 9-11
 31. Полюк І.С. Запозичення як спосіб збагачення термінології у галузі електроніки / І.С. Полюк // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти, 21 квітня, 2016 р. – К.: Кафедра, 2016.–  С.102-105
 32. Полюк І.С. Семантико-когнітивні особливості перекладу французьких текстів з косметології українською мовою /І.С. Полюк, В.О. Кутенко// Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти, 21 квітня, 2016 р. – К.: Кафедра, 2016.–  С.140-142
 33. Полюк І.С. Лінгвопрагматичні особливості функціонування французької термінології з нейробіології та засоби її передачі при перекладі /І.С. Полюк, С.О. Лящевський// Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти, 21 квітня, 2016 р. – К.: Кафедра, 2016.–  С.142-145
 34. Полюк І.С., Лящевський С.О. Термінологія французьких наукових текстів у галузі нейробіології: прагматичний аспект функціонування /І.С. Полюк, С.О. Лящевський// Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції: Наукові дослідження: перспективи інновацій у суспільстві і розвитку технологій, травень 2016. – Харків, 2016. – С. 83-86
 35. Полюк І.С. Particularités structurelles, semantiques et fonctionnelles des sigles médicaux français /І.С. Полюк// Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія : Філологія. Психологія. Педагогіка. – К. : Політехніка, 2016. – № (8). – С. 50-56
 36. Полюк І.С. Концептуальна модель EHERGIE/ЕНЕРГІЯ у французькій та українській мовах: перекладацький аспект /І.С. Полюк/ Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “перекладознавство та міжкультурна комунікація”. – Херсон, 2016. – №6. – С. 34-39
 37. Полюк І.С. Структурні особливості французьких медичних абревіатур /І.С. Полюк// Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Настоящи изследования и развитие”, 17-25 січня 2017. – Том 4 Філологічні науки. Психологія та Соціологія. – Софія : Бял ГРАД-БГ, 2017. – С. 12-15
 38. Полюк І.С. Фонетична та орфографічна характеристика французьких абревіатур /І.С. Полюк// Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Moderní vymoženostivědy– 2017”, 27.01-05.02.2017. – Том 6. – Praha: Publishing House Education and Science, 2017. – С. 18-21
 39. Полюк І.С. Функціональний аспект франкомовних медичних термінів /І.С. Полюк// Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Scienceandcivilization– 2017”, 30 січня – 7 лютого 2017 р. – Том 5. – Шефілд: Science and Education LTD, 2017. – С.17-20
 40. Полюк І.С. Лексичні особливості франкомовних текстів хімічної галузі та засоби їх відтворення в українському перекладі /Л.В. Бондар, І.С. Полюк, Л.В. Школяр // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одесса, 2017. – №30. – Том 2. – С. 80-83
 41. Полюк І.С. Міжкультурна “синхронізація” в когнітивному аспекті перекладу / І.С. Полюк// Матеріали XІІI Міжнародної науково-практичної конференції “Areasofscientificthought– 2017”, 30 грудня 2017 – 7 січня 2018 р. – Том 7. – Шефілд: Science and Education LTD, 2017. – С. 26-29
 42. Полюк І.С. Концепт у науково-популярному дискурсі з позиції перекладознавства / І.С. Полюк// Матеріали XIVМіжнародної науково-практичної конференції “Найновите научни постижения – 2018”, 15-22 березня 2018 р. – Том 2. – Софія : Бял ГРАД-БГ ОДД, 2018. – С. 59-62
 43. Полюк І.С. Мовні характеристики розділу «Галузь техніки» текстів французьких патентів/ І.С. Полюк// Матеріали XVМіжнародної науково-практичної конференції “Modernscientificpotential– 2019”, 28 лютого 2019 – 7 березня 2019 р. – Том 9. – Шефілд: Science and Education LTD, 2019. – С. 49-52
 44. Полюк І.С. Засоби відтворення структурно-композиційних особливостей текстів франкомовних патентів українською мовою /І.С. Полюк// Матеріали ХVМіжнародної науково-практичної конференції “Vědaatechnologie: krokdobudouchosti- 2019”, 22.02-28.02.2019. – Том 6. – Praha: Science and Education, 2019. – С. 32-35
 45. Полюк І.С. Phonetics and Phonology in Developing the Students’ Communicative Language Competence/ І.С. Поюк, А.А. Калита // Матеріали ІІІ Круглого столу з міжнародною участю «Сучасні тенденції фонетичних досліджень», 19.04.2019. – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. – С. 144-146