ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

21.04.2023 р. – VІ Круглий стіл з міжнародною участю «Current trends in phonetic studies» («Сучасні тенденції фонетичних досліджень»)

Вельмишановні колеги!

Щиро запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ Круглого столу з міжнародною участю «Current trends in phonetic studies»Сучасні тенденції фонетичних досліджень»), який відбудеться 21 квітня 2023 року на кафедрах теорії, практики та перекладу французької мови і теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ КРУГЛОГО СТОЛУ

1. Сучасні дослідження звукової будови мови й мовлення.

2. Комунікативно-когнітивний, енергетичний, культурологічний, еколінгвістичний та прагматичний аспекти фонетичних досліджень дискурсу.

3. Фоносемантичні й фоностилістичні дослідження текстів різних жанрів.

4. Емоційний стан, почуття й відчуття особистості та їхнє просодичне вираження у мовленні.

5. Ідентифікація особистості мовця за фонетичним оформленням його мовлення.

6. Константність і варіативність соціофонетичних параметрів мовлення.

7. Підходи, напрями й аспекти до вивчення фонетичних універсалій.

8. Взаємодія лінгвальних і позалігвальних характеристик в оформленні емоційного мовлення.

9. Лінгвоконтрастивні дослідження фонетичних систем іноземної та української мов.

10. Актуальні питання методики викладання фонетики іноземної мови.

11. Роль фонетичних засобів у перекладі текстів різних жанрів.

Матеріали круглого столу будуть опубліковані до початку його роботи в електронному збірнику тез доповідей, а також розміщені на сайті конференції.
Матеріали круглого столу просимо надсилати до 26 березня 2023 року на електронну адресу ktppamm@gmail.com:

  1. «Анкету учасника круглого столу» (див. зразок анкети нижче).
  2. Тези доповіді (обсягом до 4 стор.) (див. зразок оформлення нижче).

Участь у роботі круглого столу безкоштовна.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

Архівне фото ІІІ Круглого столу «Current trends in phonetic studies» 19.04.2019 р.