ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Запрошуємо до участі у роботі VІ Круглого столу з міжнародною участю «Сучасні тенденції фонетичних досліджень»

Микрофон, Активный, Говорить, Конференция, Совещание

Вельмишановні колеги!

Щиро запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ Круглого столу з міжнародною участю «Current trends in phonetic studies»Сучасні тенденції фонетичних досліджень»), який відбудеться 28 квітня 2022 року на кафедрах теорії, практики та перекладу французької мови і теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ КРУГЛОГО СТОЛУ

1. Сучасні дослідження звукової будови мови й мовлення.

2. Комунікативно-когнітивний, енергетичний, культурологічний, еколінгвістичний та прагматичний аспекти фонетичних досліджень дискурсу.

3. Фоносемантичні й фоностилістичні дослідження текстів різних жанрів.

4. Емоційний стан, почуття й відчуття особистості та їхнє просодичне вираження у мовленні.

5. Ідентифікація особистості мовця за фонетичним оформленням його мовлення.

6. Константність і варіативність соціофонетичних параметрів мовлення.

7. Підходи, напрями й аспекти до вивчення фонетичних універсалій.

8. Взаємодія лінгвальних і позалігвальних характеристик в оформленні емоційного мовлення.

9. Лінгвоконтрастивні дослідження фонетичних систем іноземної та української мов.

10. Актуальні питання методики викладання фонетики іноземної мови.

11. Роль фонетичних засобів у перекладі текстів різних жанрів.

Робочі мови круглого столу:українська, англійська, німецька, французька.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ