ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

22.04.2021 р. – V Круглий стіл з міжнародною участю «Current trends in phonetic studies» («Сучасні тенденції фонетичних досліджень»)

Вельмишановні колеги!

Щиро запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Круглого столу з міжнародною участю «Current trends in phonetic studies»Сучасні тенденції фонетичних досліджень»), який відбудеться 22 квітня 2021 року на кафедрі теорії, практики та перекладу французької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ КРУГЛОГО СТОЛУ

1.Сучасні дослідження звукової будови мови й мовлення.

2.Комунікативно-когнітивний, енергетичний, культурологічний, еколінгвістичний та прагматичний аспекти фонетичних досліджень дискурсу.

3.Фоносемантичні й фоностилістичні дослідження текстів різних жанрів.

4.Емоційний стан, почуття й відчуття особистості та їхнє просодичне вираження у мовленні.

5. Ідентифікація особистості мовця за фонетичним оформленням його мовлення.

6. Константність і варіативність соціофонетичних параметрів мовлення.

7.Підходи, напрями й аспекти до вивчення фонетичних універсалій.

8.Взаємодія лінгвальних і позалігвальних характеристик в оформленні емоційного мовлення.

9.Лінгвоконтрастивні дослідження фонетичних систем іноземної та української мов.

10.Актуальні питання методики викладання фонетики іноземної мови.

11.Роль фонетичних засобів у перекладі текстів різних жанрів.

Робочі мови круглого столу: українська, російська, англійська, німецька, французька.