ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Перший (бакалаврський рівень) вищої освіти

1 курс

Французька мова (основна, практичний курс). Частини 1-2

Французька мова (основна, практичний курс). Частина 2 (2024)

Зіставна граматика

Вступ до романо-германського мовознавства. Частина 3. Історія французької мови

2 курс

Французька мова (основна, практичний курс). Частини 3 і 4

Французька мова (основна, практичний курс). Частина 4 (2024)

Порівняльна типологія. Лексикологія

Порівняльна типологія. Порівняльна стилістика

Прикладні лінгвістичні дослідження. Основи перекладознавства

Вибіркові дисципліни

Практична граматика французької мови

Практичний курс фонетики французької мови

Лінгвокраїнознавство франкомовних країн

3 курс

Французька мова (основна, практичний курс). Частини 5-6

Французька мова (основна, практичний курс). Частина 6 (2024)

Практичний курс перекладу. Суспільні науки

Прикладні лінгвістичні дослідження. Вступ до наукових досліджень

Курсова робота з французької мови

Вибіркові дисципліни

Психологічні аспекти професійної діяльності перекладача

4 курс

Французька мова (основна, практичний курс). Частини 7 і 8

Французька мова (основна, практичний курс). Частина 8 (2024)

Переклад та редагування фахових текстів. Переклад  комерційних документів

Переклад та редагування фахових текстів. Переклад науково-технічної літератури

Усний послідовний переклад

Практичний курс перекладу: Технічні науки

Курсова робота з практики перекладу

Навчальна (перекладацька практика)

Вибіркові дисципліни

Переклад у галузі медицини та фармації

Основи художнього перекладу

Переклад у сфері дипломатичних відносин

Переклад юридичних документів

Психологічні аспекти професійної діяльності перекладача

Практика усного та писемного мовлення (французька мова)