ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Силабуси інших ОП першого (бакалаврського рівня) вищої освіти