ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Шумченко Тіна Інусівна

Старший викладач кафедри ТПП ФМ.

Освіта: Київський державний інститут іноземних мов. 1978. “Викладач французької та іспанської мов”

Контакти: 204-8358

shoumtchenko@ukr.net 

Відповідальна за працевлаштування випускників по кафедрі.

Профорг кафедри ТПП ФМ.

Дисципліни, які викладає:

“Друга французька мова (практичний курс)”

“Французька мова професійного спрямування”

Підвищення кваліфікації

Лінгвістичний центр в м. Безансон, Франція, 2003

Проходила стажування у Франції, у м. Париж, УніверситетParis XII Université Paris-Est Créteil. Тематика стажування:”Методика викладання французької як іноземної”.
Стажування, участь у науково-методичних семінарах, організованих за підтримкою Посольства Франції в Україні “Навчання французької мови як іноземної”; “Навчання французької мови професійного спрямування”.
Підвищення кваліфікації: Навчально-методичний комплекс “Інститут післядипломної освіти”.

Бере участь у міжнародних конференціях, має опубліковані тези доповіді та наукові статті.

Публікації старшого викладача кафедри ТППФМ КПІ. ім.Ігоря Сікорського Шумченко Т.І. 

(2014-2015 навч.рік)

Тези доповіді. Міжнародні конференції

1. Шумченко Т.І.  Комунікативна категорія інформативності / Т. І. Шумченко // Матеріали ХІ  Міжнародної науково-практичної конференції  Научная мисль информационного века, 7 – 15 березня 2015 р. – Vol. 10. – Перемишль : Nauka i studia, 2015. – С. 30 –32.

2. Шумченко Т.І. Категорія часу та виду  як комунікативна категорія речення / Т. І. Шумченко // Матеріали ХІ  Міжнародної науково-практичної конференції  Наука и технологи: шаг в будущее, 27 лютого – 5 березня 2015 р. – Vol. 11. – Praha : Education and Science, 2015 . – С. 38–40.

3.Шумченко Т.І.  Речення та принципи його класифікації / Т. І. Шумченко // Матеріали ХІ  Міжнародної науково-практичної конференції  Перспективные научные исследования, 17  – 25  лютого,  2015 р. – Софія : Бял ГРАД-БГ, 2015. – Т. 9. – С.38 –40.

4. Шумченко Т.І.  Синтаксичні особливості текстів наукового стилю французької мови / Т. І. Шумченко // Матеріали ХІ  Міжнародної науково-практичної конференції  Новейшие научные достижения, 17  – 25  березня,  2015 р. – Софія : Бял ГРАД-БГ, 2015. – Т. 11. – С.26 –28.

5. Шумченко Т.І.  Синтаксичні категорії істинності та цілеспрямованості / Т. І. Шумченко // Матеріали ХІ  Міжнародної науково-практичної конференції  Современный научный потенциал, 28 лютого  – 7  березня,  2015 р. – Шефілд: ScienceandEducationLTD, 2015. – Т. 24. – С.37 –38.

6. Шумченко Т.І. Комунікативні категорії речення // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти, 16 квітня, 2015 р. – К.: Кафедра, 2015.

(2015-2016 н.р.)

Тези доповіді. Міжнародні конференції

1. Шумченко Т.І.Функціонування дієприкметника у текстах науково-технічної літератури у мові оригіналу та перекладу / Т.І. Шумченко // Матеріали ХІ  Міжнародної науково-практичної конференції Вести современной науки, 30 листопада  – 7  грудня,  2015 р. – Шефілд: ScienceandEducationLTD, 2015. – Т.17 . – С. 31–33.

2. Шумченко Т.І. Морфологічні особливості франкомовних медичних текстів / Т.І. Шумченко // Матеріали ХІ  Міжнародної науково-практичної конференції  Образование и наука без границ, 7 – 15 грудня 2015 р. – Vol. 9. – Перемишль : Nauka i studia, 2015. – С. 38 –40.

3. Шумченко Т.І. Франкомовні тексти у галузі  метрології та особливості відтворення їх граматичних особливостей в українському перекладі / Т.І. Шумченко // Матеріали ХІ  Міжнародної науково-практичної конференції  Наука и образование,– 22 – 30 грудня  2015 р. – Vol. 7. – Praha : Education and Science, 2015 . – С. 11–13.

4. Шумченко Т.І. Інформаційні сегменти франкомовних інструкцій до лікарських засобів   /Т.І. Шумченко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти, 21 квітня, 2016 р. – К.: Кафедра, 2016.–  С.12 – 18.

Наукові статті :

З індексом цитування Копернікус, західноєвропейською мовою

Impactdesparticularitéscognitivesdesétudiantsdesfacultéstechniquessurl’apprentissagedufrançaissurobjectifsspécifiques/Л. В. Бондар, Т.І. Шумченко / Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія : Філологія. Психологія. Педагогіка. – К. : Політехніка, 2016. – № (7). – С. 12–18.

Фахова наукова стаття, індекс Копернікус

Оволодіння риторичними засобами виразності студентами фізико-технічних факультетів у процесі навчання франкомовної дискусії /Л. В. Бондар, Т.І. Шумченко /  Збірник наукових праць : “Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології”,Суми: Сумський ДПУ, 2016. – № 1  (55). – С. 44–50.

(2016-2017 н.р.)

З індексом цитування Копернікус, західноєвропейською мовою

Бондар Л.В. Apprentissage de la traduction des textes pharmaceutiques français, aspects linguistiques et méthodologiques/Л. В. Бондар, Т.І. Шумченко / Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія : Філологія. Педагогіка. – К. : Політехніка, 2016. – № 8 . – С. 45 –49 .

Тези доповіді: міжнародні, закордонні:

Шумченко Т.І. Мовленнєвий акт як структурна одиниця / Т.І. Шумченко // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Науки и технологии: шаг в будущее”, 22 – 28 лютого  2017 р. – Vol.5. – Praha : Education and Science, 2017 “.– С.  36–38.

Шумченко Т.І. Класифікація концептів за різними ознаками / Т.І. Шумченко //  Матеріали ХІ  Міжнародної науково-практичної конференції            Современные научные достижения 27 січня – 5 лютого 2017 р. – Vol 6. – Praha : Education and Science, 2017 . – С.21 –23.

 Шумченко Т.І.Лiнгвокультурний напрям вивчення концептiв / Т.І. Шумченко // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука и цивилизация” 30 січня – 7 лютого 2017 р.  – Vol.5 . – Шефілд: ScienceandEducationLTD, 2017.  – С. 20– 22.

 (2017-2018 н.р.)

Фахова наукова стаття, індекс Копернікус

Шумченко Т.І. Структурно-семантичні особливості французьких соціологічних термінів та засоби їх відтворення в українському перекладі  /Л.В. Бондар, Л.В. Школяр, Т.І. Шумченко / Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса, 2017. – № 29. 100 – С. –102.

Тези доповіді, міжнародні конференції:

Шумченко Т.І.  Лінгвокогнітивний аспект дослідження мови /Т.І. Шумченкo/ Матеріали  XIVМіжнародної науково-практичної конференції  KLUCZOWE ASPEKTY NAUKOWEJ DZIAŁALNOŚCI, 7-15 січня 2018 р. – Vol.  7. – Перемишль : Nauka i studia, 2018. – С. 17 – 19.

Шумченко Т.І. Становлення лінгвокультурології як синтезу мовного та позамовного /Т.І. Шумченко / Матеріали ХІІІМіжнародної науково-практичної конференції  AREAS OF SCIENTIFIC THOUGHT, 30 грудня – 7 січня січня  2018 ,  січня  2018 р. – Шефілд: ScienceandEducationLTD, 2018. – Т. 7. – С. 20 – 22.

Шумченко Т.І.  Основні властивості термінів франкомовних науково-технічних текстів / Т.І. Шумченко //Матеріали VМіжнародної науково-методичної конференції : Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура, 24–25 листопада 2017 року – К.:  НАУ, 2017. –  C. 434–438.

(2018-2019 навч.рік)

Тези доповіді,  міжнародні конференції.

Шумченко Т.І. Функція, значення та транспозиція прийменників французької мови /Т.І. Шумченко // Матеріали XVМіжнародної науково-практичної конференції : VĚDA A TECHNOLOGIE: KROK DO BUDOUCNOSTI, 22-28 лютого, 2019 р. – Praha : Education and Science, 2019. –  Ч. 6. – С. 32–34.

Шумченко Т.І. Особливості вживання підрядних і сурядних сполучників у франкомовних науково-технічних текстах /Т.І. Шумченко // Матеріали XVМіжнародної науково-практичної конференції : Modernscientificpotention, 28 лютого. – 7 березня. 2019 р. – Sheffield: Education and Science, 2019. –  Ч. 9. – С. 40–42.

Шумченко Т.І. Засоби реалізації категорії інформативності у франкомовних науково-популярних текстах /Т.І. Шумченко // Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції : Modernscientificpotention, 28 лютого. – 7 березня. 2019 р. – Sheffield: Education and Science, 2019. –  Ч. 9. – С. 43–45.

Стаття (фахова наукова, з індексом Copernicus,  західноєвропейською мовою)

Шумченко Т.І. Terminologie du discours sociologique français: aspects lexico-sémantique et dérivationnel / Л. В. Бондар, Л.В. Школяр, Т.І. Шумченко// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. –Одеса, 2018. – № 37. –Т. 2. – С. 28–30.

(2019-2020 н.р.)

Фахова наукова стаття, індекс Copernicus

Шумченко Т.І. Структура, семантика та особливості функціонування словосполучень у франкомовних текстах галузі інформатики / Л. В. Бондар, Л.В. Школяр, Т.І. Шумченко// Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69) № 4. Ч. 2 2019. С. 168-172.

DOI https://doi.org/10.32838/2663-6069/2019.4-2/32                                                                              

У процесі публікації:

Тези доповіді, міжнародні конференції.

Шумченко Т.І. Модальність як комунікативна категорія речення / Т. І. Шумченко // Матеріали ХVІ  Міжнародної науково-практичної конференції  Стратегические вопросы мировой науки, 7 – 15 лютого 2020 р.  Перемишль : Nauka i studia, 2020.

Шумченко Т.І. Інтонація як компонент зовнішньої структури речення Матеріали ХІ  Міжнародної науково-практичної конференції  Перспективные научные исследования, 15  – 22  лютого,  2020 р. – Софія : Бял ГРАД-БГ, 2020.

Шумченко Т.І. Засоби вираження змінних елементів речення  (на матеріалі франкомовних науково-популярних текстів) Матеріали ХІ  Міжнародної науково-практичної конференції  Наука и технологи: шаг в будущее, 22 – 28 лютого 2020 р. – Praha : Education and Science,  2020 р.

Шумченко Т.І. Основні та вторинні функції порядку слів у французькому реченні (на матеріалі наукових текстів)// Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції : Modernscientificpotention, 29 лютого. – 7 березня. 2020 р. – Sheffield: Education and Science, 2020.