Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анкетування

З метою покращення умов надання освітніх послуг, на кафедрі ТПП ФМ регулярно проводяться опитування серед студентів першого і другого рівнів вищої освіти, випускників кафедри ТПП ФМ та роботодавців.

Результати опитування Соціо+ здобувачів факультету лінгвістики (квітень 2023 р.)

Опитування студентів “Вибіркові дисципліни очима студентів” червень 2023 року

Анкета для першого (бакалаврського) рівня

Анкета для другого (магістерського) рівня

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми, за якою вони навчаються (квітень 2023)

Анкета для першого (бакалаврського) рівня

Анкета для другого (магістерського) рівня

Опитування студентів “Нормативні дисципліни, що вивчаються, очима студентів” травень 2023 року

Анкета для студентів 1 курсу

Анкета для студентів 2 курс

Анкета для студентів 4 курсу

Анкета для студентів 1 курсу магістерського рівня В

Опитування студентів “Вибіркові дисципліни” осінь 2021 року

Анкета для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Анкета для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Опитування студентів 4 курсу

“Очікування від навчання у магістратурі”

Анкета

2020 рік

Опитування магістрантів

Анкета

Опитування випускників кафедри ТПП ФМ

Анкета

Опитування роботодавців

Анкета

Опитування НДЦ «Соціоплюс»

Контент-аналіз

2019