ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анкетування та контент аналіз результатів

З метою покращення умов надання освітніх послуг, на кафедрі ТПП ФМ регулярно проводяться опитування серед студентів першого і другого рівнів вищої освіти, випускників кафедри ТПП ФМ та роботодавців.

Опитування студентів “Вибіркові дисципліни очима студентів” червень 2023 року

Анкета для першого (бакалаврського) рівня

Анкета для другого (магістерського) рівня

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми, за якою вони навчаються (квітень 2023)

Анкета для першого (бакалаврського) рівня

Анкета для другого (магістерського) рівня

Контент-аналіз

Опитування студентів “Нормативні дисципліни, що вивчаються, очима студентів” травень 2023 року

Анкета для студентів 1 курсу

Контент-аналіз

Анкета для студентів 2 курсу

Контент-аналіз

Анкета для студентів 3 курсу

Контент-аналіз

Анкета для студентів 4 курсу

Контент-аналіз

Анкета для студентів 1 курсу магістерського рівня ВО

Контент-аналіз

Опитування студентів “Вибіркові дисципліни” осінь 2021 року

Анкета для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Анкета для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Контент-аналіз

магістранти 1 року навчання

Бакалаври 2-4 курсів

Опитування студентів 4 курсу

“Очікування від навчання у магістратурі”

Анкета

Контент-аналіз

2020 рік

Опитування магістрантів

Анкета

Контент-аналіз

вересень 2020 року

лютий 2020 року

Опитування випускників кафедри ТПП ФМ

Анкета

Контент-аналіз

2020 рік

Опитування роботодавців

Анкета

Контент-аналіз

Опитування НДЦ «Соціоплюс»

Контент-аналіз

2019