ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ібрагімова Світлана Володимирівна

Старший викладач кафедри ТПП ФМ

Заступник декана ФЛ з навчально-методичної роботи

Освіта: Свердловський ордена “Знаку Пошани” державний педагогічний інститут, 1987. “Викладач французької та німецької мов”

Дисципліни, які викладає:

Французька мова (основна, практичний курс)

Контакти: (044) 204-83-57(58)

Електронна адреса: s.ibragimova@kpi.ua.

Методичні розробки :

Проблеми перекладу науково-технічної літератури (Текст): навч. посіб. / С.В. Ібрагімова. – К.: НТУУ “КПІ”, 2008. – 164 с. – Фр. мовою. – Бібліогр.: с. 159-160.–50 пр.

Організація та участь у конференціях:

1.  Четверта міжнародна студентська науково-практична конференція «ALMA MATER – НТУУ КПІ»; (Київ, 30.10.2013 р.).

2.   ІІІ студентський науково-практичний семінар «Французька мова та лінгвістичні розмаїття», (Київ, 27.12.2013 р).

3.   Науково- практична конференція «Розвиток міжкультурної комунікативної компетенції студентів в умовах глобального інформаційного світу» Київ:КНЕУ 04.04.2013.

4.   1 студентська науково-практична конференція «Перспективні шляхи лінгвістичних досліджень французької мови», (Київ, 28.05.2014 р).

5.    Студентська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку лінгвопрагматичних досліджень публіцистичного та художнього дискурсів»(Київ, 30.04.2014р.).         

6.   VІ Міжнародна науково – методична конференція «Формула компетентності перекладача». Київ, НТУУ КПІ КТППНМ ФЛ; 31.03.2015

7.   ІІ Міжнароднанауково-практична конференція « Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти».Київ НТУУ «КПІ» КТППФМ ФЛ, 16 квіт. 2015 р.

8.   П’ята Міжнародна студентська науково-практична конференція «ALMA MATER – НТУУ КПІ»; (Київ, 08.10.2014 р. Секція французької мови (8 доповідей студентів ЛФ-41) Ібрагімова С.В. Буць Ж.В.

9.   Друга науково-практична конференція студентів- лінгвістів «Сучасні тенденції розвитку французької мови у лінгвістичному просторі». Секція 1«Проблеми прекладу науково-технічного дискурсу» Київ: НТУУ «КПІ» КТППФМ ФЛ, 10-12.12.2014.(доповіді 14 студентів 2-5 курсів), секція 4 « Проблеми впливу на читача французьких публіцистичних текстів» 9 студентів 2-5 курсів, секція 3 «Французька мова та лінгвокультура у міжкультурній комунікації» 11 студентів 1-4 курсів.

Організація олімпіад та конкурсів студентів:

1.   Олімпіада з правопису для студентів 1 курсу кафедри ТППФМ ФЛ. (щорічно).

3.   Конкурс «France un jour-France toujours » 14 .04 .14- 23.04.14

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

        Стажування у Паризькому католицькому університеті за програмою «Методика та дидактика викладання  Французької мови як іноземної», липень 2002 р.  

МОН України, НТУУ «КПІ» НМК «Інститут післядипломної освіти» Сертифікат ТР №2912 « Використання системи «Електронний кампус» НТУУ «КПІ» у навчальній, методичній. Науковій діяльності» 02.-05.10.2012.

Certificat de la maison d’édition CLE International pour la participation au séminaire Outils numériques : du manuel à la matrice ! avril 2012

МОН України, НТУУ «КПІ» Сертифікат про підвищення кваліфікації 12 СПК 951256 «Проектування WEB– ресурсів навчальної дисципліни» від 30.01.2013.

Сертифікат СLE International «Методика викладання ФЛЕ». Київ:Будинок вчителя. 05.06.2014.

Список опублікованих наукових праць Ібрагімової С.В. у приєднаному файлі.

ДодатокРозмір
Список публікацій Ібрагімової С.В..pdf256.84 КБ