ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Хмель Володимир Вікторович

Викладач кафедри теорії, практики та перекладу французької мови

Освіта: 1981 – 1986 рр.: Київський державний педагогічний інститут іноземних мов. Спеціальність: французька мова. Кваліфікація: учитель французької мови.

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&pli=1&user=ELWOkZQAAAAJ

Дисципліни, які викладає: французька мова (друга мова, практичний курс)

Контакти: 063-476-20-83; khmel.krok.scholar@gmail.com

                                             vladimirkhmel@ukr.net

Підвищення кваліфікації:

04.02.2013 – 17.07.2013, 108 годин, Навчально-науковий інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти Університету економіки та права «КРОК», Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 946885. Виконав випускну роботу на тему «Дистанційний курс «Французька мова як друга іноземна».

Участь у науково-методичних (практичних) конференціях та науково-методичних семінарах з методики викладання французької мови, організованих освітніми закладами Франції та України.

Професійний досвід (працюю з липня 1979 року):

з 09.2020 р.:  викладач кафедри теорії практики та перекладу французької мови Університету «КПІ» (факультет лінгвістики).

10.2019 – 08.2020 рр.: учитель французької мови за строковою угодою (з 17.10.2019 до 27.08.2020) у НВК №20, м. Києва.

2006 – 2019 рр.: доцент кафедри іноземних мов та спеціальної мовної підготовки, викладач французької та латинської мов факультету міжнародних відносин Університету економіки та права «КРОК» (в.о. завідувача кафедри 2016 – 2018 рр.).

1986 – 2006 рр.: викладач/старший викладач французької мови в інституті легкої промисловості (КТІЛП), Лінгвістичному університеті, Університеті ім. Т. Шевченка (факультет іноземної філології), Університеті харчових технологій (НУХТ) та середній школі.

 Виїжджав за кордон (Франція /2009/, Марокко /2006/) у якості перекладача.

Регулярно беру участь у міжнародних і вітчизняних конференціях викладачів іноземних мов, методологічних семінарах.

Постійно працюю за сумісництвом у закладах середньої освіти (1-11 кл.) та на курсах іноземних мов.

Основні публікації

І. Підручники:

1.        Хмель В.В. Communication dans le domaine des relations économiques internationales. Le nouveau KROK A2-B1: manuel de français / Спілкування у сфері міжнародних економічних відносин. Новий КРОК А2-В1: підручник французької мови. – Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2019 . – 368 с.

2.        Хмель В.В. Підручник французької мови: Новий КРОК А1-А2 / Manuel de français : le nouveau KROK A1-A2/ В.В. Хмель. – Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2018. – 336 с.

3.        Хмель В.ВInformation internationale et business international, KROK 3: Méthode de français / Міжнародна інформація та міжнародний бізнес, КРОК 3: Підручник французької мови для студентів факультетів міжнародних відносин університетів / В.В. Хмель. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2016. – 266 с. [Гриф МОН України]

4.        Хмель В.В. Communication professionnelle et économie internationale, KROK 2: Méthode de français / Професійне спілкування та міжнародна економіка, КРОК 2: Підручник французької мови для студентів-економістів факультетів міжнародних відносин університетів / В.В. Хмель. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 356 с. [Гриф МОН України]

5.        Хмель В.В. Méthode de français pour les étudiants en économie internationale, KROK 1 / Практичний курс французької мови, КРОК 1: Підручник для студентів-економістів факультетів міжнародних відносин університетів / В.В. Хмель. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2010. – 204 с. [Гриф МОН України]

6.        Хмель В.ВПрактичний курс французької мови для технологічних університетів: підручник. / В.В. Хмель. – К.: Фірма «ІНКОС», 2007. – 264 с. [Гриф МОН України]

ІІ. Статті  з методики викладання  та граматики французької мови, навчальні посібники та розробки.

Усього 25 публікацій (див. в Google Scholar на сайті: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&pli=1&user=ELWOkZQAAAAJ).

Перелік публікацій Хмеля Володимира Вікторовича:

1.     Хмель В.В. Communication dans le domaine des relations économiques internationales. Le nouveau KROK A2-B1: manuel de français / Спілкування у сфері міжнародних економічних відносин. Новий КРОК А2-В1: підручник французької мови / В.В. Хмель. – Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2019. – 368 с.

2.     Хмель В.В. Методологія викладання як мотивація / В.В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2019

3.     Хмель В.В. Питання мотивації в контексті інноваційних підходів у викладанні іноземної мови / В.В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. – К: Університет економіки та права «КРОК», 2018.С. 44–49.

4.     Хмель В.В. Підручник французької мови: Новий КРОК А1-А2 / Manuel de français : le nouveau KROK A1-A2/ В.В. Хмель. – Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2018. – 336 с.

5.     Khmel V. Motivation communicative en tant que facteur de formation de la compétence en langues étrangères / V. Khmel / Langues, Sciences et Pratiques : Actes du 1erColloque international francophone en Ukraine 19 – 20 octobre 2017. – Université national Taras Chevtchenko. – Kyïv, 2017. – p. 67

6.     Хмель В.В. Учебный процесс как мотивация к изучению иностранного языка / В.В. Хмель // Глобализирующийся мир: социально- экономические и политические тенденции в образовании: Материалы международной научно-практической конференции 31 октября 2017 г. – Костанай: Костанайский государственный педагогический институт, 2017. – с. 333

7.     Хмель В.В. Коммунікативна мотивація як чинник формування іншомовної компетентності. / В.В. Хмель // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і завдання для вищої школи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 9 червня 2017 р./ За заг. ред С.О. Білої, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ННІМВ, НАУ, 2017. – 248 с.

8.     Хмель В.В. Інноваційні технології у методології викладання іноземної мови спеціальності / В.В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2016. – С. 72-85.

9.     Хмель В.В. Навчання іноземної мови на нефілологічному факультеті / В.В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2016. – С. 86–97.

10.     Хмель В.В. Information internationale et business international, KROK 3: Méthode de français / Міжнародна інформація та міжнародний бізнес, КРОК 3: Підручник французької мови для студентів факультетів міжнародних відносин університетів / В.В. Хмель. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2016. – 266 с.

11.  Хмель В.В. Поняття інноваційності у методології викладання іноземної мови спеціальності / В.В. Хмель // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р., НТУУ «КПІ». – К.: Кафедра. – 220 с.

12.  Хмель В.В. Методологічні аспекти викладання іноземної мови для спеціальних цілей на нефілологічних факультетах університетів / В.В. Хмель // Вища школа: науково-практичне видання, 4–5 (130) / 2015. – К.: Знання, 2015. – С. 87–98.

13.  Хмель В.В. Методологічні аспекти викладання іноземної мови для спеціальних цілей на нефілологічному факультеті університетів: у збірнику / В.В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015.

14.  Хмель В.В. Конструкція з прийменниковим інфінітивом як додатком іменника: у збірнику / В.В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2013. – С. 81–89.

15.  Хмель В.В. Communication professionnelle et économie internationale, KROK 2: Méthode de français / Професійне спілкування та міжнародна економіка, КРОК 2: Підручник французької мови для студентів-економістів факультетів міжнародних відносин університетів / В.В. Хмель. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 356 с.

16.  Хмель В.В. Викладання французької мови як другої/третьої іноземної: у збірнику / В.В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011.

17.  Хмель В.В. Методика роботи з текстом на заняттях з фрaнцузької мови як другої/третьої іноземної: у збірнику / В.В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011.

18.  Хмель В.В. Méthode de français pour les étudiants en économie internationele, KROK 1 / Практичний курс французької мови, КРОК 1: Підручник для студентів-економістів факультетів міжнародних відносин університетів / В.В. Хмель. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2010. – 204 с.

19.  Хмель В.В. Cours introductif de phonétique du français. Навчальний посібник / В.В. Хмель / Університет економіки та права «КРОК». – К., 2009. – 46 с.

20.  Хмель В.В. Практичний курс французької мови для технологічних університетів: підручник. / В.В. Хмель. – К.: Фірма «ІНКОС», 2007. – 264 с.

21.  Хмель В.В. Комунікативний підхід у викладанні французької мови в технологічному університеті / В.В. Хмель // Лінгвометодичні концепції викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах України: Зб. наук. статей учасників Всеукр. наук.- практ. конф., Київ, 23-24 груд. 2003 р. / Редкол.: І.І. Тимошенко (голова) та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.– С. 518–522.

22.  Хмель В.В. Французька мова: Дієслово. Метод. вказівки до практ. занять для студентів усіх спец. ден. та заочн. форм навч.  / В.В. Хмель. – К.: НУХТ, 2003. – 56 с.

23.  Хмель В.В. Навчальні засоби виховання студентів під час занять з французької мови та у позанавчальний час.  / В.В. Хмель // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції (9, 10 жовтня 2002 р., Київ) «Актуальні проблеми виховання студентів, формування їх як особистостей у вищих закладах освіти». – Київ: НУХТ, 2002. – 106 с.

24.  Хмель В.В. Французька : Метод. вказівки до практ. занять з граматики для студентів усіх спец. ден. та заочн. форм навч.  / В.В. Хмель. – К.: НУХТ, 2001. – 20 с.

25.  Хмель В.В. Французька мова: Метод. вказівки до практ. занять з розмовної ділової мови для студентів усіх спец. ден. та заочн. форм навч.  / В.В. Хмель. – К.: НУХТ, 2001. – 48 с.

26.  Хмель В.В. Французька мова: Метод. вказівки до розмовних тем «Музеї», «Портрет», «Живопис», «Художники» для студентів усіх спец. ден. та заочн. форм навч.  / В.В. Хмель. – К.: НУХТ, 2001. – 52 с.

27.  Хмель В.В. Методические указания к переводу технических текстов с французького язика для студентов старших курсов факультета ТУСУ.  / В.В. Хмель. – К.: КТИЛП, 1992. – На укр. и фр. яз.– 52 с.

28.  Хмель В.В. Особливості граматичної групи з означальною функцією у французькій мові : прийменниковий інфінітив як додаток іменника/  В.В. Хмель // Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 25-26 вересня 2020 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2020. – 188 с. – [с. 122-126]