ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наказ про розподіл студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за навчальними групами – спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька