ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Витяг протоколу засідання кафедри ТППФМ щодо організації та проведення захистів курсових робіт студентами 4 -го курсу (гр. ЛФ-91) на кафедрі ТППФМ ФЛ

ВИТЯГ

з протоколу № 11

розширеного засідання кафедри теорії, практики

та перекладу французької мови

факультету лінгвістики

від 24 квітня 2023 року

Присутні: 11 штатних викладачів, студентський актив, стейкхолдери (Юлія ГУДЗЬ, директор бюро перекладів «TERRA LINGUA»)

СЛУХАЛИ: доповідь відповідальної за ДА, ДП на 2022-2023 н.р.  доцента Космацької Н.В. щодо організації та проведення захистів курсових робіт студентами 4 -го курсу (гр. ЛФ-91) на кафедрі ТППФМ факультету лінгвістики.

Відповідальна за перевірку академічних текстів в системі Unicheck Школяр Л.В. представила звіти робіт здобувачів на наявність ознак плагіату.

Космацька Н.В. зазначила, що всі роботи виконані із дотриманням графіку дипломного проєктування, допускаються науковими керівниками, пройшли перевірку на плагіат і за результатами наукової діяльності всі студенти гр. ЛФ-91 допущені до захисту.

УХВАЛИЛИ:  допустити до розгляду на засіданні Комісії з захисту курсових робіт  04.05.2023 р. наукові роботи  студентів групи ЛФ-91, а саме:

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ