ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Списки зарахованих з 19 вересня 2022 на перший курс за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти Денна форма здобуття освіти Факультет лінгвістики Спеціальність: 035 Філологія