ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Витяг з протоколу засідання кафедри ТППФМ щод допуску студентів гр. ЛФ-01 до проходження навчальної (перекладацької) практики.