ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Освітній процес у весняному семестрі 2021/2022 навчальному році

За рішенням Адміністративної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського розпочати освітній процес у весняному семестрі 2021/2022 навчального року для здобувачів вищої освіти УСІХ курсів денної та заочної форм навчання у змішаному режимі, який передбачає поєднання очного та дистанційного режимів навчання з дотриманням рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Наказ “Про заходи щодо організації та проведення освітнього процесу у весняному семестрі 2021/2022 навчального року”

Відповідно до наказу передбачається поєднання очного та дистаційного режимів навчання:

  • очно – практичні заняття, семінарські, лабораторні заняття, лекційні заняття малочисельними групами/потоками до 25 осіб (у відповідності до положення «Про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського», затвердженого наказом ректора від 20.07.2020 № 7/124).
  • дистанційно – лекційні заняття, а також практичні, семінарські заняття загальноуніверситетських дисциплін вільного вибору для здобувачів вищої освіти другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (у відповідності до «Регламентом організації освітнього процесу в дистанційному режимі» та положення «Про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського», затвердженого наказом ректора від 17.04.2020 № 7/73).

Інші деталі:

  • Обраний режим навчання переглядається на засіданні Адміністративної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського один раз на місяць не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного місяця.
  • Всю інформацію про режим проведення занять (очна, дистанційна) буде відображено у розкладі занять.

Департамент навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського

З питаннями та пропозиціями @DNVR_team_bot

ДНВР насайті | фейсбук | телеграм

Успіхів!