ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Результати комплексного фахового випробування 035.055 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька

Результати комплексного фахового випробування 

вступників на здобуття освітнього ступеня магістра

Спеціальність 035 Філологія

Освітня програма “Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька” 

1 сесія

№ п/п  ПІБ вступникаРезультат за 100-бальною системою оцінюванняРезультат за 200-бальною системою оцінювання
1.Рибчук Олександра Сергіївна99197,5
2.Шевченко Марина Ігорівна99197,5

Голова атестаційної підкомісії                                     Наталя КОСМАЦЬКА