ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Освітню програму «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька» за спеціальністю 035 Філологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти акредитовано!

Згідно з рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 11(28).1.32 від 16 червня 2020 р. акредитовано освітню програму «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька» за спеціальністю 035 Філологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

  Запрошуємо усіх бажаючих на навчання на нашій кафедрі за освітньою програмою «Романські мови та літератури (переклад включно) перша – французька»!