ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Стейкхолдери

ВИПУСКНИКИ

РОБОТОДАВЦІ

РЕЦЕНЗІЇ стейкхолдерів на ОПП “Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька” першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівні вищої освіти