ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Оцінювання та визнання результатів навчання у КПІ ім. Ігоря Сікорського

Документи, які регламентують оцінювання та визнання результатів навчання:

Положення про ректорський контроль якості залишкових знань студентів Університету

Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання

Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про програми подвійного диплому в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті

Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського