ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

ОНП третього рівня вищої освіти

Шановні фахівці у галузі філології, роботодавці, викладачі, випускники та аспіранти!

Запрошуємо вас ознайомитися та долучитися до громадського обговорення проєкту оновленої Освітньо-наукової програми «Філологія» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія».

ПРОЄКТ ОНП НА ОБГОВОРЕННЯ

ОНП третього рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія (2022 року прийому)

ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти