ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Інформація для студентів

Тут ви знайдете усю важливу для студентів інформацію: силабуси навчальних дисциплін, каталоги вибіркових дисциплін, анонси студентських олімпіад; документацію по практиці здобувачів, випускній атестації, ректорському контролю, академічній мобільності студентів тощо.