ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Силабуси для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти