ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Седляр Анна Вікторівна

Викладач кафедри ТПП ФМ

Освіта:

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2020. Спеціалізація: романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Диплом з відзнакою.

Контакти:

тел. 204-83-58, e-mail – anny.sdlr@gmail.com

Дисципліни, які викладає:

“Французька мова (основна, практичний курс)”

Наукові праці:

Тези:

1.       Використання Інтернет-ресурсів для самостійного вивчення французької мови / Є.О. Дегтярьова, А.В. Седляр // Матеріали V Міжнародної конференції «Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, кар’єра», 24-25 листопада 2017. – К. : НАУ, 2017. – С. 127–132.

2.       Прагматичні особливості заголовків французького публіцистичного дискурсу / Є.О. Дегтярьова, А.В. Седляр // Матеріали міжвузівського науково-практичного семінару «Сучасна філологія: теорія та практика», 28 лютого 2018 р. – ЦННПВ НА СБУ. – С. 45-50.

3.       Лінгвопрагматичні особливості еліптичних конструкцій у заголовках французьких ЗМІ / Є.О. Дегтярьова, А.В. Седляр // Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства», 19 квітня 2018 р. – СДУ. – С. 123-126.

4.       Лінгвопрагматичні особливості еліптичних структур у французьких сучасних медіатекстах/ А.В. Седляр // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Сучасна філологія: теорія та практика», 01 березня 2019 р. – ЦННПВ НА СБУ. – С. 272-277.

5.       Лінгвокульторологічні особливості перекладу французької суспільно-політичної лексики / Л.В. Школяр, А.В. Седляр // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи», 7 червня 2019. – К. : ННІМВ, НАУ, 2019. – С. 202-207.

6.       Седляр А.В., Буць Ж.В. Маніпулятивний потенціал політичної метафори в інавгураційній промові В.О. Зеленського. Наука та інновації – 2019: теорія, методологія та практика: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 4), 6 грудня, 2019 рік. Запоріжжя, Україна: МЦНД. С. 12-15

7.       Седляр А. В. Види адресатів у політичному дискурсі та засоби їхньої реалізації (на матеріалі промови Емманюеля Макрона). Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Львів, грудень, 2019. С. 26–31.

8.       Седляр А. В. Маніпулятивний потенціал комунікативних стратегій у президентських дебатах (на прикладі промов французьких політиків). Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, червень, 2020. С. 93–98.

Статті:

1.       Седляр А.В., Буць Ж.В. Засоби відтворення політичної метафори при перекладі промов українських політиків французькою мовою. Міжнародний науковий електронний журнал ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. 2020. № 9. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/2922.

2.       Седляр А.В., Буць Ж.В. Маніпулятивний потенціал політичної метафори у промовах сучасних французьких політиків. Науковий журнал «Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки». Запоріжжя, лютий, 2021.