ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ У 2023 РОЦІ ДЛЯ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Єдиний вступний іспит (ЄВІ)

Для вступу до магістратури у 2023 році, необхідно скласти єдиний вступний іспит (лише у передбачених Правилами прийому випадках), який складається з двох частин – іноземної мови за вибором та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення.

Завдання тестів з іноземних мов ЄВІ укладено відповідно до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2019 року № 411.

Завдання тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ  укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 158.

ЄВІ відбуватимуться у формі комп’ютерних онлайн-тестів, які можна буде пройти лише в спеціальних ТЕЦ, створених у населених пунктах України, а також за кордоном.

Загальна характеристика тесту з іноземної мови єдиного вступного іспиту

Загальна кількість завдань блоку – 30.

На виконання завдань тесту відведено орієнтовно 45 хвилин.

Тест має дві частини.

Частина «Читання» (Task 1 та Task 2) містить 11 завдань різних форм.

Частина «Використання мови»  (Task 3 та Task 4).

Тест містить завдання трьох форм:

  • на встановлення відповідності;
  • із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
  • на заповнення пропусків у тексті. 

 Детальніше про вступ: Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2023 році

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, у передбачених випадках використовуються результати індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови.

 Програма співбесіди з іноземних мов для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти (для немовних спеціальностей)