ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Практика студентів


Методичні вказівки до самостійної роботи студентів до дисципліни

4 курс

“Педагогічна практика”

“Переддипломна практика”

“Навчальна (перекладацька) практика”

Магістри

“Науково-дослідна практика”

Робочі програми кредитного модуля  підготовки МАГІСТРА

“Педагогічна практика”

“Перекладацька практика”