ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Навчальні плани

Навчальні плани третього (доктор філософії) освітньо-наукового рівня для аспірантів 2021 року вступу (англійською  мовою)

заочна форма навчання

очна форма навчання