ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Здобувачу PhD

ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів КТПП ФМ 2019 рік

ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів КТПП ФМ 2018 рік

Теми дисертаційних робіт аспірантів:

Художній простір творів французького письменника-фантаста Бернара Вербера: семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти (аспірант 3 року навчання Кривенець І. В.)

Тематика робіт кандидатів в аспірантуру:

Засоби відтворення мовних особливостей сучасних французьких пісенних творів українською мовою.

Лінгво-стилістичні особливості при перекладі текстів двосторонніх угод між Францією та Україною.

Маніпулятивний потенціал політичної метафори у промовах сучасних французьких та українських політиків: компаративний аналіз.

Особливості перекладу франкомовних текстів web-сайтів українською мовою.