ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Архів наукових подій

Круглий стіл «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти»

Науково-методичний семінар “Методологія та методика написання кваліфікаційних робіт”

Конференція закінчилась!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені Ігоря Сікорського»
ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ
 Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ)
Кафедра англійської мови
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» (м. Київ)
Гуманітарний інститут
Національного авіаційного університету (м. Київ)
Кафедра іноземної мови природничих факультетів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VМіжнародної науково-практичної конференції
«Взаємодія одиниць мови і мовлення: 
комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти»,
 
яка відбудеться 20 КВІТНЯ 2017 року у м. Києві за адресою: пр. Перемоги, 37, корпус 7.

 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька.
Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв., на секційному – 7-10 хв. Обговорення – 10 хв.
 
Планується робота таких секцій:

Секція №1.   Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліетнічному та полікультурному просторі
Секція №2.Когнітивні дослідження мови та мовлення
Секція №3.Соціолінгвістичні дослідження прагматичної інтерпретації мови та мовлення у контексті діалогу культур
Секція №4.Сучасні підходи та інноваційні технології формування іншомовної комунікативної компетентності
Секція №5.Актуальні проблеми перекладознавства у ХХІ сторіччі

 
Для участі у конференції просимо до 17 березня 2017 року надіслати такі матеріали:
заявку на участь у роботі конференції (бланк додається)
ТЕЗИ, оформлені згідно вимог.Вимоги до оформлення та зразок оформлення додаються.
 
Адреса для надсилання матеріалів langflconf@gmail.com.
     Тези доповідей публікуватимуться у збірнику матеріалів конференції, який разом із програмою учасники отримають під час реєстрації. Учасникам, що братимуть участь у конференції заочно, збірники разом із програмами надсилатимуться поштою на адресу, вказану у заявці.
Увага! Тези доповідей, які не відповідають вимогам і надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаютьсятези не рецензуються. За фактичний матеріал (статистичні дані, формули, дати, цитати, власні назви і т.д.) несе відповідальність автор.
Передбачаєтьсяпублікація статей у тематичному випуску наукового збірника університету:
Вісник Національного технічного університету України“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Серія. Філологія. Педагогіка (http://visnyk.fl.kpi.ua). Видання включене до міжнароднх наукометричних баз, зокрема IndexCopernicusOpenAIREGoogleScholar
Мова статей:українська, англійська, німецька, французька.
Розмір організаційного внеску (участь у конференції, публікація матеріалів, кава-брейк) складає 264 грн. Потрібно перерахувати кошти за публікацію на рахунок №31257289113853; платник – ПІБ учасника конференції (наприклад, Петренко І.І.); отримувач – КПІ ім. Ігоря Сікорського; код отримувача – 02070921; банк отримувача – ГУДКСУ м. Києва; код банку отримувача – 820172; загальна сума – Двісті шістдесят чотири грн.00 коп.; призначення платежу – за участь у конференції 20.04.2017, ФЛ, Б.н. 555, в т.ч. ПДВ. Копію квитанції необхідно обов’язковонадіслати на скриньку конференції langflconf@gmail.com. Оплата приймається лише через електронний переказ коштів (privat24, термінали поповнення рахунку, відділення банків тощо).
 
Публікація тез доповідей професорів та докторів наук  – безкоштовна.
 
Детальну інформацію можна знайти на сайті кафедри http://ktppam.kpi.ua/
 
АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
 
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови, кім. 601, корпус 7,
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37, Київ, 03056
 
ТЕЛЕФОНИ: 044 204 81 01
                        093 402 82 10
                        098 900 90 15
 
ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:
 
(044) 204 82 02 (Глінка Наталія Вікторівна)
(050) 721 03 46 (Волощук Ірина Петрівна)
(093) 654 74 19 (Зайченко Юлія Олегівна) 
(067) 959 00 99 (Філіпов Роман Юрійович)ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ
 
Правила оформлення
 
Обсяг тез: до 4 сторінок
Стандарти: кегль 14 pt, міжрядковий інтервал –1,5, абзацний відступ 1,25 см, поля – верхнє, нижнє 2 см, ліве—2,5 см, праве—1,5 см, шрифт Times New Roman.
Типи виділення: напівжирний, курсивнапівжирний курсив.
Мова: українська, російська, англійська, німецька, французька
У випадку, коли текст містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді. Копії таблиць, схем, рисунків (у електронному вигляді) необхідно записати окремими файлами.
Тези подаються у текстовому редакторі MS Word (файл повинен мати розширення *.doc). Назва файлу має містити прізвище першого автора (співавтора). Сторінки без нумерації.
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ЗАЯВКА

Конференція закінчилась!

План проведення науково-практичних конференцій кафедрою теорії, практики та перекладу французької мови на 2016 рік

Назва конференціїМісце проведення Дата проведення Сайт конференції
“Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”Національний технічний університет України “КПІ” 21квітня 2016р.http://lcp-conf.fl.kpi.ua/

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

ІІІ  МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«МОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ,

КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ, ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ»,

яка відбудеться 21 квітня 2016 року за адресою: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, пр. Перемоги, 37, Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка.

Конференція закінчилась!

План проведення науково-практичних конференцій кафедрою теорії, практики та перекладу французької мови на 2015 рік

Назва конференціїМісце проведення Дата проведення Сайт конференції
“Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”Національний технічний університет України “КПІ” 16 квітня 2015 р.http://lcp-conf.fl.kpi.ua/
“Сучасні філологічні студії:теоретична та прикладна лінгвістика”Український гуманітарний інститут25 березня 2015 р. 
“Мова. Культура. Комунікація: дослідження мови та літератури в глобалізованому світі”Чернігівський національний педагогічний університет імені     Т. Г. Шевченка24-25 квітня    2015 р. 

Конференція закінчилась!

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

II  Міжнародної науково-практичної конференції

«МОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ, КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ, ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ»,

яка відбудеться у  Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» на факультеті лінгвістики 16 квітня 2015 року.

Сайт ІI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ, КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ, ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ»: http://lcp-conf.fl.kpi.ua/

З повагою,

Оргкомітет


Конференція закінчилась!

Шановні колеги та студенти!

Український гуманітарний інститут, спільно з кафедрою ТПП ФМ ФЛ запрошує викладачів, аспірантів, магістрантів та магістрів, а також студентів ВНЗ взяти участь 25 березня 2015 р. у роботіМіжнародної науково-практичної конференції „Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика”


Конференція закінчилась!

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
спільно з Національним технічним університетом України “КПІ” та Чернігівським національним технологічним університетом

запрошують на VІ-у Міжнародну науково-практичну конференцію

“Мова. Культура. Комунікація: дослідження мови та літератури в глобалізованому світі”, яка

відбудеться 24-25 квітня 2015 р. у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевченка