ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Акредитація першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Згідно з рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 11(28).1.32 від 16 червня 2020р. акредитовано освітню програму «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька» за спеціальністю 035 Філологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.


У 2002р. Національний технічний університет “Київський політехнічний університет” було визнано акредитованим з галузі знань (спеціальності) 03 «Гуманітарні науки» 035 «Філологія» за рівнем бакалавр.

   У 2010р. термін дії сертифікату про акредитацію бакалаврів подовжено до 1 липня 2020 р.

   Рішенням засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 16.06.20 р. за наслідками розгляду акредитаційної справи №0282/АС-20 ОПП “Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти АКРЕДИТУВАТИ.


Шановні здобувачі вищої освіти, випускники, роботодавці, науково-педагогічні працівники та усі охочі!

   Запрошуємо вас долучитися до відкритої зустрічі з експертами національного агенства з якості вищої освіти щодо обговорення питань акредитації ОПП “Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька” першого (бакалаврського) рівня.

 Дата зустрічі: 23.04.2020р.

Час зустрічі: 11.00-11.30

Підключитися до конференції ZOOM можна за посиланням  https://us04web.zoom.us/j/78786904190

Ідентифікатор конференції: 787 8690 4190

5 лютого о 14:15 в 617/7 відбулися загальні збори з акредитації Освітніх програм спеціальності 035 Філологія. Запрошуються члени групи забезпечення спеціальності, члени МК ФЛ, члени наукової методичної підкомісії, студактив ФЛ, працедавці та випускники.