ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Акредитація другого (магістерського) рівня вищої освіти

Новий акредитаційний сертифікат 2024 р.

Згідно з рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у 2020р. було акредитовано освітню програму «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька» за спеціальністю 035 Філологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Ключові дати становлення модернізованої ОПП другого (магістерсього) рівня “Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька”:

23.06.2020р. – засідання кафедри, на порядку денному: обговорення ІНП студентів-магістрантів 6 курсу, формування індивідуальної навчальної траєкторії здобувачів (доповідач – гарант ОПП Буць Ж.В.).

05.06.2020р.  – засідання кафедри, на порядку денному: обговорення матеріалів вступного випробування для вступу в магістратуру щодо їх відповідності модернізованій ОПП;

15.05.2020р. – засідання кафедри, на порядку денному: затвердження оновленої ОПП, формування Ф-каталогу вибіркових дисциплін (доповідач – гарант ОПП Буць Ж.В.);

27.04.2020р.  – засідання кафедри, на порядку денному:  оновлення навчально-методичного забезпечення ОПП другого (магістерського) рівня (доповідач – гарант ОПП Буць Ж.В.); організація та проведення опитування усіх груп стейкхолдерів щодо оновлення ОПП (доповідачі – доцент Школяр Л.В., викладач Цимбал І.В.); затвердження переліку вибіркових освітніх компонентів, в т.ч. спільного із французами дистанційного курсу “Дидактика французької мови як іноземної” (доповідач – доцент Космацька Н.В.);

16.12.2019 – засідання кафедри, на порядку денному: обговорення каталогу вибіркових дисциплін для здобувачів другого (магістерського) рівня ВО (доповідач – гарант ОПП Буць Ж.В.);

12.02.2020 – засідання кафедри, на порядку денному: обговорення результатів проведених опитувань здобувачів-магістрантів та випускників кафедри (доповідач – доцент ШколярЛ.В.);

27.11.2019, 12.02.2020, 26.02.2020 – розширені засідання кафедри ТППФМ: обговорення ОПП другого (магістерського) рівня зі стейкхолдерами (роботодавці, здобувачі, випускники);

07.10.2019 – засідання кафедри, на порядку денному: моніторинг та обговорення вітчизняних та зарубіжних  ОП за спеціалізацією, спорідненої до “Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька” (доповідач – викладач Кривенець І.В.).