ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Результати опитування магістрантів

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми, за якою вони навчаються (магістерський рівень)

Опитування студентів “Нормативні дисципліни, що вивчаються, очима студентів” (магістерський) рівень

Опитування студентів “Вибіркові дисципліни очима студентів” (магістерський) рівень

Опитування здобувачів ВО за результатами зимової сесії 2023-2024 н.р.