ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Офіційні документи

Офіційні документи та посилання на них станом на грудень 2022 р.

Аби знайти необхідний документ, введіть ключові слова у рядок пошуку (клавіші Ctrl+F)

НазваАдреса веб-сторінки
Стратегія розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки  https://osvita.kpi.ua/node/116 або https://data.kpi.ua/sites/default/files/files/2020-2025-strategy_0.pdf
Положення про комісію з питань розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/files/2021_HY-134.pdf  
Наказ НУ/217/2022 від 09.12.2022 р. «Про вдосконалення системи управління КПІ ім. Ігоря Сікорського»https://document.kpi.ua/files/2022_HY-217.pdf
Стаття 35 Закону України «Про освіту»; Національна рамка кваліфікаційhttps://xn--80aagahqwyibe8an.com/zakon-ukrajiny/stattya-ramki-kvalifikatsiy-325775.html
Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/39 або https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf
Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/185  
Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/2020_HOH-39 ; https://osvita.kpi.ua/node/178  
ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КАТАЛОГ (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2022)https://osvita.kpi.ua/node/118
Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/168 або https://document.kpi.ua/files/2020_7-164.pdf
Положення про навчально-науковий міжфакультетський центр дуальної освіти «Прогрестех-Україна» КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/files/2021_HY-268.pdf
Положення про індивідуальний навчальний план студента  КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/117  
Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського (п. 7 Порядок оформлення індивідуального навчального плану учасника академічної мобільності) https://osvita.kpi.ua/node/124 або https://document.kpi.ua/files/2021_HOH-303.pdf
Порядок оформлення академічної мобільності, ініційованої здобувачами вищої освіти НОН/315/2022 від 08.11.2022https://mobilnist.kpi.ua/documents/   https://document.kpi.ua/files/2022_HOH-315.pdf
ПОЛОЖЕННЯ про комплексний моніторинг якості підготовки фахівців в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/183
Положення про сертифікатні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2020_7-71.pdf або https://osvita.kpi.ua/node/131
Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання https://osvita.kpi.ua/node/181 або https://document.kpi.ua/files/2020_7-157.pdf
Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/37 або https://document.kpi.ua/files/2020_1-273.pdf
Положення про програми подвійного диплому в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/files/2021_HOH-199.pdf
Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/184
Положення про організацію інклюзивного навчання у КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/172
Програма розвитку інклюзивного навчання «Освіта без обмежень» у КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/index.php/pinobo    
Затверджені стандарти вищої освіти  https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/121  
Положення про систему запобігання академічного плагіату в  КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/47 або https://document.kpi.ua/files/2020_1-76.pdf
Програма пошуку збігів/ідентичності/схожості тексту від компанії Unicheck (таке технологічне рішення уведено в дію з 01.01.2018 р. відповідним наказом)https://document.kpi.ua/2017_1-437
Положення про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/index.php/node/35
Положення про куратора академічної групи КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttp://osvita.kpi.ua/node/173
Положення про Комісію з етики та академічної доброчесності Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://kpi.ua/files/etic_comission.pdf
Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» «Ухвалено» Рішенням Вченої ради від 5 квітня 2021 р. (Протокол №4)https://osvita.kpi.ua/code або https://kpi.ua/files/honorcode_2021.pdf    
Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/182
Положення про вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського; Положення про комісію з вирішення конфліктних ситуацій КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/2020_7-170 або https://document.kpi.ua/files/2020_7-170.pdf
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/2021_HY-224   
План заходів по запобіганню та виявленню корупції в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/2021_HY-103
Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності https://kpi.ua/academic-integrity  
Порядок встановлення фактів порушення академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/2022_HY-165 https://osvita.kpi.ua/node/841
Участь КПІ імені Ігоря Сікорського у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»https://kpi.ua/2020-Academic-IQ
Центр інформаційної підтримки освіти та досліджень Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенкаhttps://kpi.ua/library-science
Положення про Грамоту Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського за популяризацію ідей академічної доброчесностіhttps://document.kpi.ua/files/2021_CHBC-53.pdf  
Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/32  
Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/35
Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі та Регламент організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режиміhttps://osvita.kpi.ua/node/368 або https://document.kpi.ua/2020_HY-22
Регламент організації освітнього процесу в дистанційному режимі https://document.kpi.ua/files/2020_7-148.pdf
Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освітіhttps://osvita.kpi.ua/node/179
Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/177
Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/137  
Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/188
Методичні рекомендації з питань організації практики студентів та складання робочих програм практики КПІ ім. Ігоря Сікорського https://kpi.ua/practical_training_period  
Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2018_1-21.pdf  
Порядок співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського з закладами загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти,  з компаніями- партнерами/роботодавцямиhttps://document.kpi.ua/files/2020_1-159.pdf  
Положення про сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/44  
Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових структурних підрозділах КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2020_7-65.pdf  
Порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)https://osvita.kpi.ua/competition або https://document.kpi.ua/2021_HY-201
Положення
про рейтингування науково-педагогічних працівників
КПІ ім. Ігоря Сікорського
https://osvita.kpi.ua/node/30  
Форма для деталізації інформації про рукопис навчального посібникаhttps://osvita.kpi.ua/posibnyk
Порядок надання грифів рукописам навчальних видань КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/46
Норми бального оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників на 2021/2022, 2022/2023 навчальний рокиhttps://osvita.kpi.ua/node/45
Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttp://osvita.kpi.ua/node/714 або https://document.kpi.ua/files/2020_7-134.pdf
Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»http://ipo.kpi.ua/  
Концепція системи роботи університету з набору іноземних громадян на навчання та роботи з ними в період навчання – за нових умовhttps://document.kpi.ua/files/2020_7-184.pdf  
Положення про преміювання працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collectionhttps://document.kpi.ua/files/2022_HOH-38.pdf      
Положення про преміювання працівників в наукових структурних підрозділах Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»https://document.kpi.ua/files/2018_7-133.pdf
Положення про конкурс на номінацію «Молодий викладач-дослідник»https://document.kpi.ua/files/2021_HOH-284.pdf
Конкурс «Молодий викладач-дослідник(року)», переможцям якого встановлюється надбавка до зарплати в розмірі 20% строком на 1 рікhttps://kpi.ua/teacher-researcher  
Проведення конкурсного відбору проектів наукових дослідженьhttps://document.kpi.ua/2020_HOH-25
Проведення конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених https://document.kpi.ua/2021_HOH-237  
Преміювання також передбачено за кращі підручники, навчальні посібники, монографіїhttps://kpi.ua/best-textbooks-competition  
Проведення самоаналізу діяльності кафедр університетуhttps://document.kpi.ua/files/2021_HOH-216.pdf
Освітні програми КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/op
Правила прийому на навчання та вимоги до вступників ОП   Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 році (зі змінами)https://pk.kpi.ua/ https://pk.kpi.ua/official-documents/   https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/rules.pdf
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/187   https://document.kpi.ua/2021_HY-244 http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181
Офіційний сайт відділу аспірантуриhttp://aspirantura.kpi.ua/
Документи до аспірантури Договір про навчання в Університетіhttp://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181  
Програма вступного випробування з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендаційhttps://fl.kpi.ua/node/145
Додаток до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософіїhttps://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172  
Положення про Координаційну раду з удосконалення менеджменту науки в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/files/2020_HOH-38.pdf
Положення про науково-методичні комісії університету зі спеціальностей, групи забезпечення та гарантів освітніх програм КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/index.php/node/753
Наказ № НОН/261/2022 від 21.09.2022 р.
«Про затвердження науково-методичних комісій університету зі спеціальностей»
https://osvita.kpi.ua/node/134
Правила внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://kpi.ua/admin-rule або https://kpi.ua/files/admin-rule.pdf
Порядок виконання приписів органів державної влади щодо порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпекиhttps://document.kpi.ua/files/2020_4-84.pdf  
Проведення вступного інструктажу з питань охорони праці для здобувачів вищої освіти, зарахованих на перший курс КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/files/2020_4-140.pdf  
Графіки навчального процесу на 2021-2022 навчальний рік (бакалаври, магістри)https://kpi.ua/index.php/year
Статут КПІ ім. Ігоря Сікорського (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2022 року № 206)https://kpi.ua/statute  
Порядок створення та затвердження робочих програм (силабусів) навчальних дисциплін (освітніх компонентів) в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/174
СИЛАБУСИ загальноуніверситетських навчальних дисциплін (для підготовки ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ)https://osvita.kpi.ua/node/725
Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://ela.kpi.ua/  
Платформа дистанційного навчання «Сікорський»https://www.sikorsky-distance.org/  
Науково технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://www.library.kpi.ua/
Центр фізичного виховання та спорту КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttp://sport.kpi.ua/
Оздоровленняhttps://relax.kpi.ua/
Електронний кампус КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://ecampus.kpi.ua
Розклад занять та екзаменаційних сесійhttp://rozklad.kpi.ua/Schedules/ScheduleGroupSelection.aspx
Відділ професійної орієнтації – центр розвитку кар’єри ДНВР КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttp://rabota.kpi.ua/
Наказ НУ/216 від 11.10.2021 Про вдосконалення системи працевлаштування здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського та створення центру професійної адаптації студентівhttps://document.kpi.ua/2021_HY-216
ННЦ ПС «Соціоплюс»https://socioplus.kpi.ua/
Асоціації випускників Університетуhttp://alumni.kpi.ua/
Студентської соціальної службиhttp://sss.kpi.ua/
Кабінет психолога Студентської соціальної службиhttps://psybooking.simplybook.it/v2/
Кабінет психологічного консультуванняhttps://kpi.ua/kpk
Cтудмістечко КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://studmisto.kpi.ua/
Студентська рада КПІ ім. Ігоря Сікорського Студентське самоврядування (п.13 Статуту)    https://kpi.ua/web_studrada https://kpi.ua/statute#_Toc105500416    
Профком студентів КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://studprofkom.kpi.ua/
Матеріально-технічне забезпечення  КПІ ім. Ігоря Сікорського (Відео-ролик)https://youtu.be/LCWjAXyO5JQ