ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Освітні програми першого (бакалаврського), другого (магістерського) і третього (доктор філософії) рівнів вищої освіти