ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Нормативні документи

Стандарт вищої освіти України перший (бакалаврський) рівень

Стандарт вищої освіти України другий (магістерський) рівень

Рекомендації до розроблення освітніх програм КПІ ім. Ігоря Сікорського

Національна рамка кваліфікацій щодо програмних результатів навчання 

Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Статут Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут Імені Ігоря Сікорського»

Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Правила внутрішнього розпорядку

«Стратегія розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки» 

Антикорупційна програма Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інститут моніторингу якості освіти 

Наказ №1-180 «Про запровадження системи запобігання та виявлення академічного плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Тимчасове Положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Положення про Комісію з питань етики та академічної чесності (п.4 Кодексу честі НТУУ КПІ

Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про проведення семестрового контролю та атестації студентів 

Положення про рейтингову систему оцінювання результатів навчання студентів 

Сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри 

Асоціація перекладачів України, Стандарти професії 

 Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського Наказ 7-47 від 02.03.2020

Тимчасовий регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі та Тимчасовий регламент організації і проведення захистів дипломних робіт (проектів)/магістерських дисертацій та випускних екзаменів”Наказ №7/86 від 08.05.2020р. 

Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про програми подвійного диплому в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про організацію інклюзивного навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського