ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Напрямки міжнародної діяльності

Напрямки міжнародної діяльності кафедри

1) програма “Дистанційне навчання: Ле-Ман Університет (Le Mans Université, LeMans, Франція)

2) міжнародна академічна мобільність (Еразмус+К1):

1.Університет Думлупінар (Кютаг’я, Туреччина)

2.Католицький університет м. Льовена (Льовен, Бельгія)

3.Політехнічний університет Валенсії (м. Валенсія, Іспанія)

4.Університет Гронінгену (м. Гронінген, Нідерланди)

5.Єнський університет імені Фрідріха Шиллера (Єна, Німеччина)

6.Університет м. Люксембург (Люксембург)

3) «Літні школи для студентів з України» Проект Університету ім. Адама Міцкевича м. Познань, Польща з факультетом англійської мови УАМ (25.02.2023—04.03.2023)Тема «Культурна спадщина» (‘Cultural heritage’)

4) підтримка розвитку та модернізації викладання французької мови в Україні: Відділ посольства Франції в Україні «Співробітництво у мовній та освітній сфері»

5) методичні семінари «Нові наукові розвідки з проблем лінгвістики та методики викладання французької мови у технічному університеті»:

Видавництво «Лінгвіст» (методична література з французької мови Сlé International, Didier)

6)доступ здобувачів вищої освіти та НПП до інформаційного ресурсу Culturethèque, що забезпечує Французький інститут в Україні та Альянс Франсез (відповідно до угоди від 13 листопада 2015р).

7)викладання практичних занять з основної мови (французька) носієм мови, запрошеним викладачем французької як іноземної у рамках співпраці з Посольством Франції і Французьким інститутом в Україні.

8) стажування: Французький інститут в Україні, Ле-Ман Університет (Le Mans, Франція), Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

9) Міжнародні науково-практичні конференції (підготовка та проведення, співорганізація):

Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти», КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Круглий стіл «Комунікативно-когнітивний і прагматичний аспекти дослідження текстів різних стилів», м.Чернігів, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.  Шевченка;

Міжнародна студентська науково-практична конференція «Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчані іноземних мов», КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Круглий стіл з міжнародною участю «Сучасні тенденції фонетичних досліджень», КПІ ім. Ігоря Сікорського