Перейти к основному содержанию

Наукова діяльність студентів кафедри теорії, практики та перекладу французької мови

Протягом 2019 календарного року студенти КТППФМ активно проваджували наукову діяльність. Студентами було опубліковано 113 статей та доповідей, з них 108 – одноосібно. Здобувачі ВО брали участь у різноманітних наукових-практичних заходах, організованих кафедрою, зокрема, у 3 студентських науково-практичних конференціях, 14  семінарах, 2 олімпіадах.

з/п

Назва заходу,
дата проведення

Всього залучено студентів

1.

Науково-практичний семінар з «Вступ до романо-германського мовознавства. Історія французької мови»; 04.06.2019 р.

12

2.

Студентська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку французької мови у лінгвістичному просторі», 11.06.2019р.

16

3.

Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми сучаного французького спеціалізованого дискурсу: лінгвокультурологічний та перекладознавчий аспекти», 15.04.2019р.

12

4.

Студентська науково-практична конференція АLMA MATER НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Секція Французької мови, 14.11.19р.

7

5.

V науково-практичний семінар «Moyens graphiques de la stylistique»; 16.05.2019р.

2

6.

ІІІ Науково-практичний семінар «Соціолінгвістичний простір дослідження французької мови», 21.05.19р.

2

7.

ІІІ науково-практичний семінар «Тенденції розвитку французької й української лексики», 23.12.19р.

16

8.

ІІ студентський науково-практичний семінар «Актуальні проблеми сучасного французького спеціалізованого дискурсу», 08.04.19

13

9.

Науково-практичний семінар «Acquisition de méthodes de comprehension et d'expression orale et écrite. La pratique raisonnée de la langue», 21.03.2019р.

7

10.

Науково-практичний семінар «Particularités  grammaticales de la traduction des textes techniques et scientifiques», 11.03.2019р.

7

11.

IX Всеукраїнська студентська науково-практична конференція

«Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації:

сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов», 29.03.2019р. 

2

12.

Науково-практичний семінар «Procédés expressifs de la langue», 13.11.2019р.

12

13.

ІІІ науково-практичний семінар

«Мови професійної комунікації:

когнітивно-дискурсивний та перекладознавчий аспекти», 23.12.2019р.

2

14.

ІІІ студентський науково-практичний семінар «Актуальні проблеми сучасного французького спеціалізованого дискурсу», 16.12.2019р.

12

15.

Студентський науково-практичний семінар «Лексико-стилістичні особливості французької мови: перекладознавчий аспект», 23.12.2019р.

2

16.

Науково-практичний семінар

«Grammaire théorique: problèmes actuels de la morphosyntaxe», 03.06.2019р.

13

17.

Науково-практичний семінар

«Комунікативна взаємодія як складова людського буття», 10.06.2019р.

2

 

 


Архів конференцій