Skip to main content

Для ознайомлення! Нормативні документи, які регламентують освітній процес в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Шановні студенти факультету лінгвістики!

  Вашій увазі пропонується перелік нормативних документів, які регламентують освітній процес в КПІ ім. Ігоря Сікорського:

1) стаття 46 Закону України «Про вищу освіту» - «Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти», розділу VIII
2) стаття 62 Закону України «Про вищу освіту» - «Права осіб, які навчаються у закладах вищої освіти»
3) стаття 63 Закону України «Про вищу освіту» - «Обов’язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти»
4) Статут КПі ім. Ігоря Сікорського
5) Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського
6) Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу
7) Положення про поточний, календарний та семестровий контроль в КПІ ім. Ігоря Сікорського
8) Правила внутрішнього розпорядку
9)Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського
10) частина 3, абзац 2 ст. 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення»

Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII Про вищу освіту