Skip to main content

Науково-методичні семінари кафедри ТПП ФМ

Протягом січня 2020 року на кафедрі ТПП ФМ відбудуться науково-методичні семінари:

1. 13.01. 2020р. -  Науково-методичний семінар "Сучасні підходи до розробки/переробки навчально-методичних матеріалів".
Організатори: Буць Ж.В., Бондар Л.В., Куликова В.Г.Учасники: усі викладачі кафедри. 

2. 20.01. 2020 р. - Науково-методичний семінар "Роль і місце вибіркових дисциплін у контексті формування освітньої траєкторії студента та шляхи оптимізації процесу вибору дисциплін здобувачами вищої освіти". Організатори: Буць Ж.В., Бондар Л.В., Куликова В.Г. Учасники: усі викладачі кафедри.

3. 23.01. 2020р.- Науково-методичний семінар "Методи організації, здійснення та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів" (спеціальність 035 "Філологія").
Організатори: Буць Ж.В., Бондар Л.В., Куликова В.Г.
Учасники: усі викладачі кафедри.

4. 27.01. 2020 р. - Науково-методичний семінар "Критерії оцінювання навчальних досягнень студента, контроль та самоконтроль у процесі формування загальних та фахових компетентностей у майбутніх філологів".Організатори: Буць Ж.В., Бондар Л.В., Куликова В.Г. Учасники: усі викладачі кафедри.