Skip to main content

Наукова діяльність студентів кафедри теорії, практики та перекладу французької мови

Протягом 2019 календарного року студенти КТППФМ активно проваджували наукову діяльність. Студентами було опубліковано 113 статей та доповідей, з них 108 – одноосібно. Здобувачі ВО брали участь у різноманітних наукових-практичних заходах, організованих кафедрою, зокрема, у 3 студентських науково-практичних конференціях, 14  семінарах, 2 олімпіадах.

з/п

Назва заходу,
дата проведення

Всього залучено студентів

1.

Науково-практичний семінар з «Вступ до романо-германського мовознавства. Історія французької мови»; 04.06.2019 р.

12

2.

Студентська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку французької мови у лінгвістичному просторі», 11.06.2019р.

16

3.

Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми сучаного французького спеціалізованого дискурсу: лінгвокультурологічний та перекладознавчий аспекти», 15.04.2019р.

12

4.

Студентська науково-практична конференція АLMA MATER НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Секція Французької мови, 14.11.19р.

7

5.

V науково-практичний семінар «Moyens graphiques de la stylistique»; 16.05.2019р.

2

6.

ІІІ Науково-практичний семінар «Соціолінгвістичний простір дослідження французької мови», 21.05.19р.

2

7.

ІІІ науково-практичний семінар «Тенденції розвитку французької й української лексики», 23.12.19р.

16

8.

ІІ студентський науково-практичний семінар «Актуальні проблеми сучасного французького спеціалізованого дискурсу», 08.04.19

13

9.

Науково-практичний семінар «Acquisition de méthodes de comprehension et d'expression orale et écrite. La pratique raisonnée de la langue», 21.03.2019р.

7

10.

Науково-практичний семінар «Particularités  grammaticales de la traduction des textes techniques et scientifiques», 11.03.2019р.

7

11.

IX Всеукраїнська студентська науково-практична конференція

«Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації:

сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов», 29.03.2019р. 

2

12.

Науково-практичний семінар «Procédés expressifs de la langue», 13.11.2019р.

12

13.

ІІІ науково-практичний семінар

«Мови професійної комунікації:

когнітивно-дискурсивний та перекладознавчий аспекти», 23.12.2019р.

2

14.

ІІІ студентський науково-практичний семінар «Актуальні проблеми сучасного французького спеціалізованого дискурсу», 16.12.2019р.

12

15.

Студентський науково-практичний семінар «Лексико-стилістичні особливості французької мови: перекладознавчий аспект», 23.12.2019р.

2

16.

Науково-практичний семінар

«Grammaire théorique: problèmes actuels de la morphosyntaxe», 03.06.2019р.

13

17.

Науково-практичний семінар

«Комунікативна взаємодія як складова людського буття», 10.06.2019р.

2

 

 


Архів конференцій