ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Програми вступних іспитів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії